Ulazna kapija sa kulom, objekti 184-186

Home / Ulazna kapija sa kulom, objekti 184-186
Ulazna kapija sa kulom, objekti 184-186

Ulazna kapija sa kulom, objekti 184-186

U ovom kompleksu (kapija, kula i bastion) koji formira glavnu ulaznu kapiju i njenu neposrednu odbranu, postoji nekoliko sukcesivno izgrađenih objekata od XIV do XVI vijeka, a u vrijeme Turaka rađene su manje prepravke. Današnja ulazna kapija i bastion prizidani su uz stariju gradsku kulu. Prolaz je zasveden, a osim velikih vrata prema vani, koja su presvucena gvozdenim oplatama, vrata su postojala u ulazu u sami grad na zapadnoj strani. Izviše kapije sa spoljašnje strane bio je uzidan mletacki lav, grb Venecije postavljen u vrijeme kneza Bernarda Kanalija. Kapija se u unutrašnjosti, ispod same kule, račva na dvije strane, odnosno dva prolaza, gdje jedan vodi ka današnjem scenskom prostoru (ob. 180 – 181), a drugi ka jugozapadnom dijelu grada.

Project details