Ostala dokumentacija

Home / Ostala dokumentacija

Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora 25.10.2023

Vodič za pristup informacijama – JP Kulturni centar Bar

Plan integriteta za period 2022-2024.

Statut JU Kulturni centar Bar