Selektori

Home / Selektori

   

 

 Književni program: Dr Milun Lutovac

Dr Milun Lutovac diplomirao je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Od 1996. do 2001. godine bio je profesor u Gimnaziji “Niko Rolović”, a od 2002. do 2007. godine, direktor Centra za kulturu u Baru, kao i međunarodnih festivala: Barski ljetopis, Mediteranski sajam knjiga, Susreti pod Starom maslinom. Diplomatsku akademiju “Gavro Vuković” završio je na Pravnom fakultetu, UCG, 2004. Magistrirao je međunarodne odnose na Fakultetu pravnih nauka, UDG, u Podgorici, 2009. godine, pred komisijom: prof. dr Radovan Vukadinović, mentor, prof. dr Radule Knežević, član, prof. dr Novak Kilibarda, član, na temu: “Čovjek sa razmeđa svjetova  – Stefan Mitrov Ljubiša”.

Od osnivanja Fakulteta umjetnosti (2009/10), na Univerzitetu Donja Gorica, u Podgorici, bio je asistent prof. emeritusu dr Milivoj Solaru, a od školske 2015/16. na istom univerzitetu, angažovan je kao predavač na Studijama moderne i savremene umjetnosti (FU) i Filološkom fakultetu (FF), na  predmetima: Teorija književnosti, Moderna književnost, Savremena književnost, Velike književne epohe, Mit i književnost i Crnogorski roman.

Doktorirao je na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, 2019. na katedri: TEORIJA SAVREMENE UMJETNOSTI, pred komisijom: prof. emeritus dr Milivoj Solar i prof. dr Radomir Ivanović, mentori, prof. dr Vesna Vukićević Janković, član, prof. dr Đorđe Borozan, član, na temu : “Modernistički narativni modeli u romanima “Crna Gora” Milovana Đilasa i “Mojkovačka bitka Ćamila Sijarića”;

Napisao je više stručnih knjiga, od kojih izdvajamo:

“Na razmeđu svjetova i epoha – Književnik i političar Stefan Mitrov Ljubiša” / Nakladno istraživački zavod „Politička kultura“, Zagreb, 2011. godine/; “Stih i slika – Uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valerioa, Pera Počeka i Petra Lubarde” / Narodna biblioteka “Radosav Ljumović”, Podgorica, 2013. godine/; “Lirizam u romanima „Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića” /JU “Ratkovićeve večeri poezije”, Bijelo Polje, 2015. godine/.

Od 2014. godine, M. Lutovac vodi i zastupa Umjetničku galeriju “Velimir A. Leković” u Baru.

Na  Festivalu “Barski ljetopis”,  selektor likovnog programa bio je od 2014. do 2017. godine, a selektor  i organizator književnog programa od 2017. godine. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika. Pored pisanja, aktivno se bavi i slikarstvom. Kao ilustraciju njegovog rada na likovnom polju koristimo odrednicu iz Leksikona likovne umjetnosti Crne Gore, CANU 2021-2022, Podgorica:

Lutovac, Milun, teoretičar umjetnosti, slikar (…) angažovan je kao predavač na UDG u Podgorici. Aktivno se bavi slikarstvom koje realizuje u domenu nadrealnih, asocijativnih fantazija i lirske apstrakcije. Primarno problemsko pitanje kojim se bavi posvećeno je vječnim sukobima prirodnih fenomena, koji personifikuju čovjeka i njegove unutrašnje konflikte nastale otuđenjem od pravih vrijednosti. Njegovo slikarstvo posvećeno je magijskom prostoru Mediterana, kao duhovnoj sveukupnosti i fizičkoj konkretnosti neodvojivih mikrokosmičkih elemenata: zemlje, vode, neba i čovjeka. Likovni izraz M. Lutovca karakteriše dinamika pokreta/kretanja, koju realizuje ekspresivnim gestom, svjetlošću, kontrapunktovima kolorističkih sukoba i hromatskih harmonija. Autor je brojnih likovnih i književnih kritika, kao i monografije Stih i slika – uticaj Njegoševog djela na stvaralaštvo Teodora Valeria, Pera Počeka i Petra Lubarde, Narodna biblioteka „Radosav Ljumović”, Podgorica, 2013. Samostalne izložbe: Tuzla („Zavjera igre”), Bar („Tajno lice knjige”, „Mediterranean Sundance”), Podgorica („Deus ex Machina”), Tivat („Human Migration”), Petrovac („Halellujah”).

Izvor: A. Pejović, pred. kat. Halellujah, Galerija „Marko K. Gregović”, Petrovac, 2020. Autor odrednice: Ljiljana Zeković, istoričarka umjetnosti https://www.canu.me/vijesti/web-izdanje-leksikon-likovne-umjetnosti-crne-gore

Međunarodni, regionalni i nacionalni naučni skupovi i časopisi:

“Hronika najavljene korespondencije”, Naučni skup “BORISLAV PEKIĆ – 90 GODINA OD ROĐENJA (1930-2020)”, CANU (5. –  6. 2. 2020.), Podgorica; “Romani mojkovačkog književnog kruga” / Humanističke studije,  HS UDG, 6/2 0 1 9, Podgorica; “Roman koji počinje malim slovom” /Lana Bastašić, “Uhvati zeca”, Kontrast, Beograd, 2018/ Humanističke studije,  HS UDG, 5/2 0 1 9, Podgorica; “Bitka i poetika – Intertekstualnost romana mojkovačkog književnog kruga”, VOJNO DELO, 7/2 0 1 9, Beograd; “Uloga poslovnog odlučivanja u funkcionisanju kompanije”, grupa autora: Dragan Bulatović, Bojana Ostojić, Mitar Lutovac i Milun Lutovac, VOJNO DELO, 2/2 0 1 9, Beograd; “Mentalitet kao konstanta u djelu S. M. Ljubiše“, Međunarodni naučni skup „KNJIŽEVNO DJELO STEFANA MITROVA LJUBIŠE U SVOM VREMENU I DANAS“, CANU (7. – 8. 11. 2018.), Podgorica; “Narator Mediterana – S. M. Ljubiša“, Međunarodni i multidisciplinarni naučni simpozijum „STEFAN MITROV LJUBIŠA: INTERTEKSTUALNA INTERPRETACIJA“ (27 – 28. 02. 2018.), Budva, Petrovac; “Intertestualità del romanzo “Montenegro” di Milovan Djilas con i romanzi di Franz Kafka “Il processo” e “Lo Straniero” di Alber Camus”, Časopis za umjetnost i visoko obrazovanje “ACADEMY” (2017), Milano, Italia; “Mit i oblik – Ogled o skrivenim izvorima Barskog rodoslova”, Međunarodni naučni skup „1000 – GODIŠNJICA SVETOG JOVANA VLADIMIRA“, CANU (21. 10. 2016.), Podgorica; “Lirizam u romanima “Nevidbog” Rista Ratkovića i “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića, 45. RATKOVIĆEVE VEČERI POEZIJE (2015), Bijelo Polje; “Anatomija jedne književne hajke”, Naučni skup „DANILO KIŠ – 80 GODINA OD ROĐENJA (1935-2015)“, CANU (15. – 16. 10. 2015.), Podgorica; “Tehnike i postupci modernističke naracije u romanu “Mojkovačka bitka” Ćamila Sijarića“, INSTITUT ZA BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, Časopis „BOSNISTIKA PLUS” (2014) Tuzla, BiH; “Meditativna proza Mihaila Lalića – Prelazni period“, Naučni skup „100 GODINA OD ROĐENJA MIHAILA LALIĆA“, CANU (7. – 8. 10. 2014.), Podgorica; “Jabuke i snovi, opadalice – Ćamil Sijarić – Mojkovačka bitka”, 100 GODINA OD ROĐENJA ĆAMILA SIJARIĆA (25. – 27. 10. 2013.), Bijelo Polje; “Identitet i institucija – Analiza jednog slučaja”, Naučni simpozijum „ O IDENTITETU“, CANU (11. – 12. 04. 2013.), Podgorica;

 

  ŽELJKO MILOVIĆ (1968, Bar), pisac, publicista, novinar.

Dugogodišnji urednik lokalnih listova “Barske novine”, “bARS”, “Nove barske novine”, “Maslinada”, a od 2006. godine je urednik na portalu Bar Info – informativnom sajtu Radio Bara. Oglašavao se člancima, esejima i reportažama u mnogim crnogorskim i regionalnim medijima i portalima.

Samostalni je autor šest monografija o Baru, a kao koautor potpisuje još tri. Napisao je i opsežnu monografiju urbane scene – “Crnogorska pop-rok muzika, 1954-1991”. Objavio je 12 knjiga poezije i proze. Autor je ili koautor tri izložbe fotografija, dokumenata i memorabilija, kao i dokumentarnog filma “Bar na vremenskoj kapiji”. Urednik je u izdavačkoj kući “Mediteran multimedia” iz Bara.

Milović je prvi laureat godišnje nagrade časopisa “Komuna”, koja se dodjeljuje za promociju i valorizaciju kulturne baštine Crne Gore. Dobitnik je književne nagrade “Ćamil Sijarić” za zbirku pripovijedaka za 2006/07. godinu.

Član je Matice crnogorske i Udruženja književnika Crne Gore.

 Prateći program: Mr Vesna Vujošević Labović

Mr Vesna Vujošević Labović, osnovne i postdiplomske studije na odsjeku za glumu, završila je na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Specijalizirala je igru (glumu) sa maskama, na Fakultetu za umjetnost, dizajn i dramu u Oslu u Norveškoj 2008. godine. Predavala je na predmetu scenski pokret na Fakultetu dramskih umjetnosti dugi niz godina. Igrala je kao glumica u pozorištu i na filmu. Vodi preko dvadeset godina radionice i kurseve glume za djecu i mlade. Bavila se selekcijom, organizacijom i produkcijom umjetničkih programa. Bila je u žiriju dramskog programa na festivalu „Purgatorije” u Tivtu i „BarskI ljetopis“ u Baru. Prateći program uređuje već nekoliko godina.

 

 

 

Likovni program: Dr Anastazija Miranović

Rođena u Kotoru, gdje  završava osnovnu i srednju školu, kao i Školu za osnovno muzičko obrazovanje.

U Beogradu diplomira na Filozofskom fakultetu, na grupi za istoriju umjetnosti kod prof.Jerka Denegrija. Magistarsku, a potom i doktorsku tezu brani kod akademika CANU, prof.Rajka Vujučića  i prof.Aleksandra Čilikova. Ima stručno zvanje istraživača i muzejskog savjetnika.

Tokom svog dugogodišnjeg profesionalnog rada nalazila se/nalazi se na čelu najznačajnijih institucija kulture i umjetnosti Crne Gore.

Selektorka i autorka mnogih značajnih izložbi i učesnica brojnih stručno-naučnih konferencija, simpozijuma, seminara u zemlji i insotranstvu, kao i članica respektabilnih stručnih žirija i komisija, uredništava i redakcija časopisa iz domena likovnih umjetnosti i kulturno-istorijskog nasljeđa. Bavi se likovnom kritikom i sarađuje sa časopisima koji se bave problematikom i tretmanom likovne umjetnosti i kulturne baštine.

Selektorka i komesar 2015. nacionalne postavke Crne Gore na 56. najprestižnijoj svjetskoj smotri likovnih umjetnosti – Bijenalu likovne umjetnosti u Veneciji. Bila je glavna i odgovorna urednica stručno – naučnih časopisa  Starine Crne Gore i Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore. Autorka je brojnih umjetničkih, multimedijalnih projekata i izložbi savremene umjetnosti i kulturne baštine, kao i stručno-naučnih tekstova raznorodnih publikacija – od kataloških do monografskih izdanja.

U Kotoru, od 1997-2002. bila direktorica Centra za kulturu Nikola Đurković, potom, od 2007-2013. upravnica Galerije Velimir A.Leković Kulturnog centra Bar. Od  2013 – 2018. radno  angažovana na Cetinju na funkciji direktorice Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gorea od 2018. na funkciji direktorice Narodnog muzeja Crne Gore. Od 2022. rukovoditeljka Zavičajnog muzeja (u čijem sastavu su Stari Bar i Stara maslina na Mirovici) u okviru Kulturnog centra Bar.

Dugogodišnja selektora likovnog programa kulturno-umjetničkog festivala Barski ljetopis. Članica je Upravnog odbora Fondacije Petar Lubarda, članica nacionalnog ICOMOS-a, Članica Odbora za istoriju umjetnosti CANU, članica Matice crnogorskePresjednica Nacionlalnog komiteta ICOM Crne Gore, Savjeta za kulturu Opštine Bar i članica Savjeta Kulturnog centra Bar.

Anastazija Miranović je od 2008. aktivan je sudionik crnogorske modne scene. Njene kolekcije su tematski vezane za kulturu, kulturnu baštinu, istoriju i tradiciju Crne Gore, ali i za šire istraživačko i kreativno polje istorije umjetnosti. Pored profesionalnog angažovanja, kroz tematske kolekcije i modno-umjetničke performanse doprinosi afirmaciji i promociji crnogorske kulturne baštine i njenih značajnih kulturnih dobara, autora i djela svjetske i crnogorske likovne umjetnosti, kao i crnogorskog kulturnog turizma. Posvetila je svoje kolekcije najznačajnijim likovnim umjetnicima i književnicima Crne Gore – Petru Lubardi i Njegošu,  sarađivala u  autorskim projektima sa znamenitim savremenim umjetnicima, poput Dimitrija Popovića…

Muzički program: Mr Miro Kruščić

Mr Miro Kruščić rođen je u Baru 1978. godine. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji na Cetinju, odsjek pedagoško-teoretski, 2003. godine, a dirigovanje magistrirao 2011., u klasi prof. Darinke Matić Marović.
Dvadeset godina radi kao muzički pedagog (JU ŠOMO „Savo Popović“- Cetinje 2003., OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ – Bar 2004/05. god.), od 2006. godine je profesor horskog pjevanja u ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“ u Baru, gdje je funkciju direktora obavljao od 2019. do 2022. godine. Osnivač je i umjetnički rukovodilac-dirigent ženskog kamernog, kasnije mješovitog, hora „Antivari musica“ sa kojim bilježi više od dvije stotine nastupa na domaćim, regionalnim i međunarodnim festivalima umjetničke muzike (Njemačka, Austrija, Italija, Albanija, Grčka, Češka, Slovačka, Rusija…). Autor je nekoliko kompozicija i aranžmana („Luča“, „Aleluja“, „Rim“…) i dobitnik brojnih nagrada i priznanja.

 

 

Pozorišni pogram: Milija Šćepanović

Milija Šćepanović rođen je 1986. godine u Baru, gdje je završio OŠ „Anto Đedović“ i gimnaziju „Niko Rolović“.Diplomirao je filmsku i TV režiju u klasi prof. Slobodana Šijana 2011. godine u Beogradu. Trenutno pohađa master studije na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju.Autor je nekoliko kratkometražnih igranih kao i dva kratkometražna dokumentarna filma.

Režirao je televizijski dokumentarac „Felix Romuliana“ u produkciji National Geographic Channel-a kao i više televizijskih emisija raznih formata.Radio je kao pomoćnik režije na dugometražnim filmovima istaknutih jugoslovenskih autora Slobodana Šijana, Srđana Dragojevića, Miloša Radivojevića itd.Režirao je radio dramu „Aurora 324“ u produkciji dramskog programa Radio Beograda kao i pozorišnu predstavu „Škola bezbožništva“ u Dadov teatru.

U školskoj godini 2013/14, predavao je Istoriju i teoriju filma u srednjoj dramskoj školi „Artimedia“ u Beogradu.Trenutno priprema svoj dugometražni igrani prvijenac, po motivima romana „Iskupljenje“, proslavljenog autora Branimira Šćepanovića.Poziciju selektora dramskog programa „Barskog ljetopisa“ obavlja od 2021. godine.