Gavadola (Gavodola, Gavansola) sa bastionom, objekti 201 i 202

Home / Gavadola (Gavodola, Gavansola) sa bastionom, objekti 201 i 202
Gavadola (Gavodola, Gavansola) sa bastionom, objekti 201 i 202

Gavadola (Gavodola, Gavansola) sa bastionom, objekti 201 i 202

Kružna kula 201 sa bastionom 202 sačinjava jedinstvenu cjelinu. Prvo je, u doba mletačke vladavine, pocetkom XVI vijeka podignuta kružna kula, zajedno sa gradskim bedemima 203, pa je kasnije, prizidan bastion 202. Sa spoljne strane kula je u svom donjem dijelu obuhvaćena eskarpom sa nešto blažim nagibom, građenom od krupnih, grubo obrađenih kvadera, postavljenih u horizontalnim redovima nejednake visine. Otvori za topove prema kazamatima su omanji, pravougaoni, jedva primjetni. U gornjem dijelu eskarpe sa zapadne strane, spolja, postoji veliki reljef mletačkog lava, ispred cijih se prednjih nogu nalaze tri grba na štitovima. Unutar kružne kule nalazi se manja crkva sv. Ilariona iz XII-XIII v.

Project details