Kneževa palata, objekat 136

Home / Kneževa palata, objekat 136
Kneževa palata, objekat 136

Kneževa palata, objekat 136

Kneževa palata je najreprezentativniji privatni objekat koji ima nekoliko odvojenih hronoloških faza. Moguće je da je ova zgrada bila krajem XIV i u prvoj polovini XV vijeka dvor vlasteoskih porodica. Ona je u prvoj fazi bila unutar utvrđenja. Kasnije su vršene pregradnje, a u tursko vrijeme je takođe pripadala nekoj uglednoj porodici. U zgradi postoji nekoliko zazidanih vrata, za koja se misli da su «porta morta» ili mrtva vrata, koja su, po tadašnjem običaju, bila zatvarana kada bi pokojnik bio iznešen iz kuce.

Project details