Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković” Bar

Home / Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković” Bar
Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković” Bar

Narodna biblioteka i čitaonica “Ivo Vučković” Bar

Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“, kao matična biblioteka, nosilac je jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema naše opštine. Gradska biblioteka formirana je 1953. godine, nastavljajući tradiciju Barske narodne čitaonice iz 1881. godine.

Današnji naziv nosi od 1963. godine po pounatom revolucionaru iz ovog kraja. Od 1976. godine djeluje u okviru Kulturnog centra. Smještena je u namjenski građenoj zgradi u Domu revolucije. Osnovnu djelatnost Biblioteka ostvaruje kroz rad matičnog odjeljenja u Baru i ogranaka u Ostrosu i Virpazaru. Biblioteka svoju djelatnost obavlja kao punopravni član bibliotečko-informacionog sistema COBISS.

Biblioteka tradicionalno svake godine, osmišljenim programima, obilježava značajne datume koji bibliotečku djelatnost stavljaju u fokus javnosti: 23. april – Dan knjige i autorskih prava, kada se tradicionalno održava manifestacija Noć knjige; 2. mart – Dan poezije; 2. april – Dan dječje knjige; 30. septembar – Međunarodni dan prevodilaca.
U cilju promocije edukativnih sadržaja, Biblioteka je otpočela organizaciju škole stripa za djecu starijih razreda osnovne škole i srednjoškolce (ponedeljak u 17:00h), školu kreativnog pisanja za osnovce (četvrtak u 17:00h), kao i školu šaha u saradnji sa šahovskim klubom “Rumija” (petak u 17:00h). Sve navedene aktivnosti su besplatne i održavaju se u čitaonici Biblioteke.

Project details