Arhiepiskopska palata, objekat 194

Home / Arhiepiskopska palata, objekat 194
Arhiepiskopska palata, objekat 194

Arhiepiskopska palata, objekat 194

Veliki portal i tri vitka gotička prozora mogu da indiciraju da je u početku ovaj objekat bila crkva koja je kasnije prepravljena u dvor biskupa. Po natpisu koji je pronađen sekundarno, pominje se kurija i godina 1400. što potvrđuje pretpostavku da je ovdje bio dvor arhiepiskopa: . . . CURIA D(OMINI) R(ECTORIS) H(IUS) EC(C)L(E)SIE DE AN (TIVARO) ANN (O) D(OMI)NI MCCCC Unutar objekta su otkopane zidane grobnice u kojima su oslikani krstovi crvenom bojom na sve cetiri strane. U nekim grobnicama je krst urezan u malteru. Danas je u ovoj zgradi smješten arheološki muzej.

Project details