Citadela

Home / Citadela
Citadela

Citadela

Na sjeveroistocnom ćuviku stjenovitog brda nadmorske visine od 150m na kome se nalazi Bar podignuta je gornja tvrđava, Tatarovica, koja je jednovremeno branila sjeverni ugao prvobitnog trougaonog rješenja urbanisticke dispozicije Bara, a izgleda služila je i kao dio namijenjen poslednjoj odbrani u slučaju da i sam grad bude zauzet. Bila bi to neka vrsta citadele isključivo vojnog karaktera. Na njoj se hronološki može razlikovati više epoha građenja. Iako neki nalazi grnčarije ukazuju na njeno nastajanje već u X vijeku, ovaj vojno-odbrambeni sistem dijelom je nastao početkom XV vijeka na mjestu gdje je krajem XIII vijeka postojalo nešto manje pravougaono utvrđenje. U unutrašnjosti ovog objekta postoji nekoliko cjelina koje su funkcionalno povezane (bastion sa platformom, ravelin). Citadela je imala svoju cistijernu, a otkriveni su i ostaci romaničke crkve. Preuređivana je u turskom periodu, a sa sjeveroistočne strane dodata joj je barutana i skladište municije.

Project details