Barutana, objekat 156

Home / Barutana, objekat 156
Barutana, objekat 156

Barutana, objekat 156

Turska barutana podignuta je pocetkom XVIII vijeka, a njeni vrlo debeli zidovi debljine do 1,5 m raeni su grubo pritesanim kamenom. Barutana je prekrivena kupolom. Na fasadama postoje i dva uklesana natpisa u stihu. U prvom iz 1704. g. pominje se molba za podizanje barutane, a u drugom iz 1707.g. navodi se podatak o njenim popravkama. Danas se u ovom objektu nalazi lapidarijum.

Project details