Unutrašnja kapija, objekat 112

Home / Unutrašnja kapija, objekat 112
Unutrašnja kapija, objekat 112

Unutrašnja kapija, objekat 112

Unutrašnja kapija predstavlja jedan od najstarijih objekata u Baru. Nalazi se na zidu koji je između jugozapadne kule Gornjeg grada, 167, i donje kapije, 71, zatvarao najstariji dio grada. Kod ovoga objekta razlikuje se nekoliko faza zidanja. Vizantijska polukružna kula potiče vjerovatno iz VIII-IX vijeka. Najstariji srednjevjekovni dio sačinjava jezgro kapije, zidano dosta uskim, pločastim komadima krečnjaka koji obrazuju svod, i krupnijim nepravilnim kvaderima, u bočnim zidovima. Fasada kapije, sa kraja XIII ili sa pocetka XIV vijeka, naliježe na istočni dio kule, u prizemlju, a na spratu zid kule se naslanja na zid crkvice koja je postojala nad srednjim dijelom kapije.

Project details