Crkva sv. Jovana, Objekat 106

Home / Crkva sv. Jovana, Objekat 106
Crkva sv. Jovana, Objekat 106

Crkva sv. Jovana, Objekat 106

Ovaj objekat je crkva, danas posvecena sv. Jovanu, koja se nalazi na malom raskrsnom trgu. Iz temelja ju je obnovio Baranin Savo Dabanović 1927. godine, a konzervatorski radovi obavljeni 1987. godine. To je jednobrodna građevina sa zvonikom na preslicu, zasvedena nešto prelomljenim svodom, sa ojačavajucim lukovima, oslonjenim na plitke pilastre. Nad ulaznim vratima postavljen je nadvratnik na kome su u reljefu prikazana dva anđela koja među sobom drže kružni medaljon, a nešto izviše, nalazi se goticki četvorolisni okulus. Moguće je da je starija crkva bila posvecena sv. Petru, koja se pominje 1247. g.

Project details