Crkva sv. Venerande, objekat 48

Home / Crkva sv. Venerande, objekat 48
Crkva sv. Venerande, objekat 48

Crkva sv. Venerande, objekat 48

Jednobrodna crkva, nazvana danas crkvom sv. Venerande. Bila je prvobitno pokrivena drvenom krovnom konstrukcijom. Orijentisana je gotovo potpuno prema sjeveru i vjerovatno pripadala dominikancima. Po svojim arhitektonskim oblicima ona ne može biti starija od kraja XIV, odnosno prve polovine XV vijeka. Iznad portala nalazi se kružna rozeta, na kojoj ima i elemenata koji ukazuju na prelaz ka ranorenesansnim oblicima, kao profl sa ozupčanom trakom. U crkvi su očuvani medaljoni za osvećivanje crkve, kao i djelovi živopisa. Crkva je kasnije preuređena. U podu crkve, paralelno sa bočnim zidovima, ugrađena su dva silosa. Sa istočne strane ove nalaze se ostaci starije crkve.

Project details