Crkva sv. Katarine, objekat 14

Home / Crkva sv. Katarine, objekat 14
Crkva sv. Katarine, objekat 14

Crkva sv. Katarine, objekat 14

Crkva sv. Katarine, je rađena u romanogotičkom maniru, karakterističnim za sakralno i profano graditeljsko nasljeđe Bara, i predstavlja rijedak primjer crkvica ovoga doba koje su sazidane nad zasvođenim prolazom, a ulica kojom se prilazi crkvi, popločana je turskom kaldrmom. Moguće da je crkva sagrađena kao manastirska građevina oko koje je bila monaška zajednica, ili je to bila privatna kapela u okviru neke palate. Ova crkva potice iz XIV vijeka, rekonstruisana 2018.g.

Project details