Tel/Fax: 030 312 431 E-mail: uprava@kcbar.me

Direktorica

Mr Aleksandra Grabež; Tel: 030 312 431; E-mail: uprava@kcbar.me

DOM KULTURE "Vladimir Popović Španac"

Rukovodilac: Milun Lutovac; Tel: 030 311 586; E-mail: domkulture@kcbar.me

NARODNA BIBLIOTEKA

Rukovodilac: Sonja Lalević; Tel: 030 312 431; E-mail: biblioteka@kcbar.me

GALERIJA “Velimir A. Leković”

Rukovodilac: Milun Lutovac; Tel: 030 315 998; E-mail: galerija@kcbar.me

MUZEJ kralja Nikole

Rukovodilac: Anastazija Miranović; Tel: 030 314 079; E-mail: zavicajnimuzej@kcbar.me

ADRESA

Ul. Maršala Tita 16 85000 BAR CRNA GORA; Tel: +382 (030) 313 412; Fax: +382 (030) 312 431