o centru

Odluka o osnivanju radne organizacije Kulturni centar Bar donijeta je 30. jula 1976. godine; upis u sudski registar izvršen je 25. marta 1977. godine, a od 15. aprila 1991. godine Centar posluje kao Javno preduzeće. JP Kulturni centar Bar egzistira kao kompleksna institucija kulture u čijem sastavu se nalaze:


  • Dom kulture “Vladimir Popovic Španac”
  • Narodna biblioteka i citaonica “Ivo Vucković”
  • Umjetnicka galerija “Velimir A. Leković”
  • Zavičajni muzej Bar (Dvorac kralja Nikole) sa tvrdjavom Stari grad.

Galerija "Velimir A.Leković"

Galerija "Velimir A.Leković" osnovana je 1976 godine. Nosi ime našeg poznatog i priznatog likovnog umjetnika, baranina Veliše Lekovića. Posluje kao jedna od pet osnovnih radnih jedinica JP Kulturni centar Bar. Raspolaže sa dva savremena izložbena prostora, površine 300m2. Posjeduje vlastiti umjetnički fond, koji se svakom samostalnom izložbom kvalitativno uvećava. Smještena je na najatraktivnijem djelu barske obale, na šetalištu kralja Nikole. Galerija se bavi organizovanjem i realizovanjem samostalnih i kolektivnih izložbi savremenih akademskih likovnih stvaralaca. U narednom periodu uslijediće rekonstrukcija Galerije i njeno prilagođavanje aktuelnim standardima kada je galerijska izlagačka praksa u pitanju.

Dom kulture “Vladimir Popovic Španac”

Dom kulture osnovan je 01. oktobra 1976. godine kao jedna od organizacionih jedinica Kulturnog centra Bar i pravni je nasljednik nekadašnjeg bioskopa “Pobjeda” koji je sa radom poceo još daleke 1946. godine. Izgradnjom modernog objekta sa bioskopskom, pozorišnom salom (650 sjedišta), kao i ljetnjom pozornicom (900 sjedišta) i drugim pratećim objektima neophodnim za realizaciju programa kulturno – umjetničkog stvaralaštva, ova organizaciona jedinica bila je prostorno, tehnički i organizaciono osposobljena za realizaciju i najsloženijih programa U Domu kulture se realizuje opštekulturna djelatnost Centra: - Pozorišni programi - Muzički programi - Filmske projekcije - Amaterska scena - Edukacija građanstva Kontakt tel: +382 030 311 586.

Zavičajni muzej Bar

Zavičajni muzej Bar je osnovan 1959. godine kao samostalna muzejska ustanova, a od 1976.godine je u sastavu Kulturnog centra Bar. Nalazi se u dijelu grada zvanom Topolica, na najatraktivnijoj turističkoj lokaciji u Baru, uz poznato šetalište na samoj morskoj obali. Muzej je smješten u Dvorcu kralja Nikole- u njegovoj ljetnjoj rezidenciji, koja je podignuta 1885. godine. Zgrada Dvorca je u duhu rezidencijalnih objekata tog vremena. Njen projektant je dr Josip Slade, dvorski arhitekt, koji je autor više građevina nastalih za vrijeme kralja Nikole. U okviru dvorskog kompleksa, pored Velikog dvorca sa dvije kule stražare-gvardije, nalaze se i tzv. Mali dvorac, Dvorska kapela i Zimska bašta. Zajedno s pripadajućim objektima i dvorskim parkom sa vrlo rijetkim vrstama drveca i egzoticnog mediteranskog rastinja, oni cine jedinstvenu istorijsko -ambijentalnu cjelinu. Zbog svojih istorijskih, kulturnih, ambijentalnih i iarhitektonskih svojstava i vrijednosti, Dvorski kompleks je proglašen za spomenik kulture i kategorisan kao nepokretno kulturno dobro II kategorije.Osnovna djelatnost koju obavlja Zavicajni muzej podrazumjeva istraživanje, proučavanje, obradu, prikupljanje, zaštitu i prezentaciju kulturnih dobara.

Narodna biblioteka i citaonica "Ivo Vuckovic" Bar

Narodna biblioteka i čitaonica „Ivo Vučković“ okosnica je savremenog bibliotekarstva u Baru i, kao matična biblioteka ovog područja, nosilac je jedinstvenog bibliotečko-informacionog sistema naše opštine. Gradska biblioteka formirna je 1953, nastavljajući tradiciju Barske narodne čitaonice iz 1881. godine. Današnji naziv nosi od 1963. godine po poznatom revolucionaru iz ovog kraja. Od 1976. godine djeluje u okviru Kulturnog centra. Smještena je u namjenski građenoj zgradi u Domu revolucije. Osnovnu djelatnost Biblioteka ostvaruje kroz rad matičnog odjeljenja u Baru i ogranka u Ostrosu. Uključivanjem u nacionalni projekat „Virtuelna biblioteka Crne Gore“ Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“ sa Cetinja, postala je punopravni član Bibliotečko-informacionog sistema COBISS i unaprijedila svoje poslovanje.