O CENTRU

Odluka o osnivanju radne organizacije Kulturni centar Bar donijeta je 30. jula 1976. godine; upis u sudski registar izvršen je 25. marta 1977. godine, a od 15. aprila 1991. godine Centar posluje kao Javno preduzeće.

JP Kulturni centar Bar egzistira kao kompleksna institucija kulture u čijem sastavu se nalaze:

  • Dom kulture “Vladimir Popovic Španac”
  • Narodna biblioteka i citaonica “Ivo Vucković”
  • Umjetnicka galerija “Velimir A. Leković”
  • Zavičajni muzej Bar (Dvorac kralja Nikole) sa tvrdjavom Stari grad.

 

Djelatnosti JP Kulturni centar Bar su:

– bibliotečko – informaciona,

– muzejsko – istraživačka,

– djelatnost umjetnčke galerije,

– djelatnost prikazivanja filma,

– kulturno – umjetnički program i

– amaterizam.

 

Preduzeće se može baviti i drugim djelatnostima koje su komplementarne sa prethodno navedenim i koje doprinose potpunijem iskorišćavanju njegovih kapaciteta.

www.scriptsell.net