LJEPOTE BARA

B A R

KANJEVIĆA DŽAMIJA koja se nalazi na ulazu u starobarsku tvrdjavu, a nastala je sredinom 18. vijeka. Jedinstveni minaret od klesanog kamena, najvrijedniji biser islamske arhitekture ovog dijela pomorja, dogradjen je 1234. po islamskom, odnosno 1819. godine po gregorijanskom kalendaru. Dao ga je naciniti Hasecija Ali-Aga. Takav završetak minareta nije vicen nigdje na Balkanu, a slicni umjetnicki zahvati mogu su naci jedino na derviškim tekijama. U neposrednoj blizini je i OMERBAŠIĆA DŽAMIJA. Pripada tipu mahalskih džamija, jednostavne pravougaone osnove, sa minaretom prizidanim uz jugozapadni zid. Prema zapisu izgradio je Omer-baša, barski trgovac i plemic sa svoja dva sina 1662. godine. Renovirana je u nekoliko navrata. I danas se u njoj obavlja molitva i predstavlja centralnu barsku džamiju .U nastavku putovanja obilazak STAROG GRADA BARA koji nije bio, poput ostalih primorskih gradova, situiran na samoj obali, vec udaljen od mora oko 4 km. Za ovakvo njegovo postavljanje bilo je nekoliko razloga, medju kojima se narocito izdvajaju postojanje žive vode i reljef terena. Najstariji trougaoni dio grada bio je opasan zidinama ciji ostaci i danas postoje. U njegovom sjevernom dijelu, na najistaknutijem mjestu podignuta je odbrambena citadela, od XX vijeka poznata pod imenom Tatarovica. Sa istocne i južne strane grad je zašticen nepristupacnim liticama, koje su bile djelimicno osigurane odbrambenim zidovima, dok je duž sjeverozapadne strane grad bio opasan bedemima.. U Starom gradu je sacuvano desetak crkvenih objekata, uglavnom u ruševinama. Medju njima se posebno izdvajaju ostaci grandiozne katedrale Svetog djordja, zatim crkva Svetog Nikole (odnosno Svetog Marka) iz XIII vijeka, crkva Svete Venerande iz XIV-XV vijeka i crkva Svete Katarine iz XIV vijeka. Slobodno vrijeme predvidjeno za obilazak Stare caršije koja se nalazi u podgradju Starog grada Bara, i kao prostorna kulturno-istorijska cjelina proglašena je za spomenik kulture , kupovinu tradicionalnih suvenira, ili rucak u nekom od nacionalnih restorana sa izvornom kuhinjom mjesta.

 

 

OSTROS-PRECISTA KRAINSKA

 MANASTIR PRECISTA KRAJINSKA koji se nalazi nadomak Ostrosa, a njegovo podizanje vezuje se za pocetak XI vijeka i dukljanskog kneza Vladimira. U njemu su, po Popu Dukljaninu, bili sahranjeni i knez Vladimir, i žena mu Kosara. Krajem XIV vijeka, tu je bilo sjedište Zetske mitropolije, a moguce je da od tada datiraju ostaci sadašnje manastirske crkve Uspenja Bogorodice. Unutrašnjost crkve bila je živopisana. Prilikom arheoloških istraživanja manastirskog kompleksa pronadjen je veci broj ulomaka srednjevjekovne keramike, predmeta od metala i fragmenata stakla. Jedan metalni preklopni krst i rombiodni bronzani pecat za ukrašavanje kožnih poveza rukopisnih knjiga, najznacajniji su nalazi dosadašnjih istraživanja.Povrata u hotel kasnim u kasnim popodnevnim satima

 

 

NP SKADARSKO JEZERO

Mnogobrojni kulturno-istorijski spomenici: arheološka nalazišta, manastirski kompleksi i utvrdjenja, razbacani u širokoj lepezi u basenu Skadarskog jezera, govore da je još u XIV i XV vijeku ovo podrucje bilo znacajno kulturno središte. Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi burne istorije i vrijedna kulturna baština: Žabljak (XV v.) – prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro – tvrdjava na stijeni usred jezera, tvrdava Grmozur te ostrva Starcevo i Beška.

 

MANASTIRA BEŠKA sa crkvama sv. Djordja i sv. Bogorodice. Ostrvo se nalazi na središnjem dijelu istoimenog ostrva u Skadarskom jezeru. Izgradnja crkve vezuje se za Djurdja II Stracimirovica – Balšića, čija je žena Jelena podigla u neposrednoj blizini svoju grobnu crkvu, posvecenu Svetoj Bogorodici 1440. godine. Beška je, u srednjem vijeku, takodje bila važan prepisivacki centar.

 

TVRDJAVA GRMOŽUR  se nalazi na istoimenom ostrvu u sjeverozapadnom dijelu Skadarskog jezera. Podigli su je Turci 1843. godine, a u oslobodilackim ratovima 1846-1848. god. zauzeli Crnogorci. Od tog vremena tvrdjava je, ukazom knjaza Nikole, korišcena kao tamnica. Postoji predanje da niko nije uspio pobjeci sa Grmožura, a u pravilima rada stajalo je da, ukoliko nekome od stražara pobjegne zatvorenik, on preuzima njegovo mjesto i služi njegovu kaznu.

                                                                                

MANASTIR STARCEVO  se nalazi na istoimenom ostrvu . Njegov osnivac bio je staracMakarije, po kojem su manastir i ostrvo dobili ime. Izuzev crkve, u manastirskom kompleksu se nalaze konak i pomocni objekti. Manastir je u srednjem vijeku bio poznati prepisivacki centar, a u njemu se nalazi grob poznatog štampara Božidara Vukovica Podgoricanina. Danas je Starcevo jedini aktivni manastir na jezeru.
 

 

 

www.scriptsell.net