STARI GRAD

Stari grad Bar  “Crnogorska Pompeja” – baština koja obavezuje je spomenik I kategorije i smatramo da, u praksi, do sada nije imao takav tretman. Zato ćemo raditi, uz pomoc Osnivaca, da postane posebna jedinica Centra kako bi na pravi način moglo da se prikaže i valoriziju kulturno nasljeđe koje predstavlja raskrsnicu istoka i zapada u kulturi.

Impozantni ostaci Starog grada stavljeni su pod zaštitu Zakona 26. 11. 1957. godine, od strane Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture RCG.

DUP-om Stari grad, projektovan je koncept grada,  velikog arheološko-arhitektonskog muzeja sa komplementarnim radnim  umjetničkim i turističkim sadržajima. Najveći dio Grada sa oko 600 objekata i dalje je pod ruševinama i neistraženo. Stogodišnje ruševine, nekada slavnog grada Bara, uprkos zubu vremena i ljudskoj nebrizi sačuvale su fragmente graditeljske kulture.

www.scriptsell.net