DOM KULTURE

Dom kulture osnovan je 01. oktobra 1976. godine kao jedna od organizacionih jedinica Kulturnog centra Bar i pravni je nasljednik nekadašnjeg bioskopa “Pobjeda” koji je sa radom poceo još daleke 1946. godine. Izgradnjom modernog objekta sa bioskopskom, pozorišnom salom (650 sjedišta), kao i ljetnjom pozornicom (900 sjedišta) i drugim pratećim objektima neophodnim za realizaciju programa kulturno – umjetničkog stvaralaštva, ova organizaciona jedinica bila je prostorno, tehnički i organizaciono osposobljena za realizaciju i najsloženijih programa

U Domu kulture se realizuje opštekulturna djelatnost Centra:

- Pozorišni programi
- Muzički programi
- Filmske projekcije
- Amaterska scena
- Edukacija građanstva

Kontakt tel: +382 030 311 586

www.scriptsell.net