BIBLIOTEKA


Narodna biblioteka i citaonica “Ivo Vuckovic” Bar okosnica je savremenog bibliotekarstva u barskoj opštini i, kao maticna biblioteka ovog podrucja, nosilac je jedinstvenog bibliotecko-informacionog sistema Opštine. Kao samostalna Gradska biblioteka formirana je sredinom marta 1953. godine, a današnji naziv dobila je 1963. po poznatom revolucionaru iz ovog kraja. Od 01.10.1967. godine Biblioteka djeluje kao organizaciona jedinica Kulturnog centra Bar. Smještena je u namjenski sagradjenoj zgradi Doma revolucije na prostoru od 450m2 i ima ukupno osam radnih prostorija (pozajmno odjeljenje za djecu i depozitni magacin; pozajmno odjeljenje za odrasle, citaonica i depozitni magacin; kancelarija rukovodioca; kancelarija za obradu bibliotecke gradje i prostorija za zvucnu biblioteku). citaonicki prostor, sa 70 citalackih mjesta, namijenjen za korišcenje monografskih i periodicnih publikacija koje se ne iznose van prostorija Biblioteke, zauzima površinu od 120m2. Ovakve, relativno dobre prostorne uslove za rad remeti jedino nedostatak polica i ormara za smještaj knjižnog fonda, koji su, zbog obogacivanja Biblioteke prinovljenim naslovima izdavacke produkcije, postali nedovoljni za pravilan smještaj publikacija po biblioteckim standardima. U skladu sa najnovijim trendovima u ovoj sferi djelatnosti, osnovni segmenti biblioteckog poslovanja su automatizovani i Biblioteka je opremljena sa pet racunara sa pristupom internetu.

Djelovanje Biblioteke je javno i uskladjeno je sa propisima i normativnim aktima Kulturnog centra Bar. Ima deset zaposlenih, od kojih su dva bibliotekari sa visokom i osam knjiznicari sa srednjom strucnom spremom. Od 03. maja 1990. godine njome rukovodi Mila Čordaševic, prof. književnosti i viši bibliotekar.
Osnovnu djelatnost Biblioteka ostvaruje kroz rad maticnog odjeljenja u Baru (djecje odjeljenje, odjeljenje za odrasle i citaonica) i podrucnog odjeljenja u Ostrosu, dok su ogranci u Starom Baru i Virpazaru ustupljeni na korišćenje drugim institucijama. Nakon završene revizije kompletnog knjižnog fonda i rashodovanja velikog broja oštecenih i nevracenih knjiga i periodicnih izdanja, evidentirano je da Biblioteka na kraju 2014. godine posjeduje ukupno 76.615 biblioteckih jedinica, od cega su 67.127 tomovi monografskih publikacija (knjige i brošure), a 8.148 su serijska izdanja (dnevne novine, revijalna štampa, casopisi i ostala periodika), dok neknjižni fond (audio-vizuelna sredstva, katalozi, geografske karte, fotografije i sl.) broji 1.340 jedinica bibliotecke gradje. Pored navedenog biblioteckog fonda, Biblioteka je u zasebnoj prostoriji Doma revolucije smjestila 307 primjeraka zvucnih knjiga (vlasništvo Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj), koje ustupa besplatno na korišćenje slabovidim i ostalim zainteresovanim licima.

I pored dominacije interneta i prodora elektronske knjige, Biblioteka u Baru uspijeva da zadrži, cak i da poveca svoje clanstvo. Tome su doprinijeli: vodjenje elektronske pozajmice knjiga, dobra nabavna politika (obnavljanje postojeceg i kontinuirano obogacivanje knjižnog fonda novim, aktuelnim naslovima izdavacke produkcije), simbolican iznos godišnje clanarine za upis, akcijski popusti, kao i mogucnost kolektivnog uclanjenja (sa 50% manjom clanarinom) svim profilima korisnika. Fondove Biblioteke u maticnom odjeljenju i ogranku u Ostrosu koristi u prosjeku godišnje preko 1.200 korisnika, a u profilu njenog clanstva preovladava školska omladina (osnovci, srednjoškolci i studenti), a potom slijede: zaposleni, nezaposleni, penzioneri, intelektualci i naucni radnici. Svojim clanovima, Biblioteka u prosjeku tokom godine ustupi oko 20.000 knjiga iz pozajmnih odjeljenja za odrasle i djecu i preko 4.700 publikacija iz citaonickog fonda.

Poslovanje Biblioteke u Baru je kompjuterizovano u domenu kataloške obrade knjiga i rada sa korisnicima biblioteckih usluga. Ukljucivanjem u nacionalni projekat “Virtuelna biblioteka Crne Gore”, ciji je nosilac Nacionalna biblioteka Crne Gore “Djurdje Crnojevic” iz Cetinja, postala je punopravni clan Bibliotecko-informacionog sistema COBISS.CG, koji uzajamnom katalogizacijom gradje omogucava racionalnost u poslovanju, a elektronskom pozajmicom uvid u pozajmljene i slobodne publikacije. Nakon izvršene obuke i osposobljavanja biblioteckog kadra za rad na ovim segmentima najnovijeg COBISS3 programa, barska Biblioteka je automatizovala najveci dio svojih fondova, koji su dostupni on line svim zainteresovanim korisnicima. U lokalnoj bazi elektronskog kataloga na kraju 2014. godine pohranjeno je preko 30.890 preuzetih ili kreiranih cobiss zapisa, po cemu je lider medju crnogorskim javnim, narodnim bibliotekama.

Biblioteka u Baru prepoznatljiva je i po uspješnom organizovanju brojnih književnih programa razlicite forme, kojima se obavlja popularizacija knjige i afirmacija bibliotecke djelatnosti. Zaštitni je znak književnog segmenta renomirane multimedijalne manifestacije “Barski ljetopis”, a vec decenijama ucestvuje i u realizaciji Festivala za djecu i djecje stvaralaštvo “Susreti pod Starom maslinom”. Po potrebi se uključuje u druge kulturne aktivnosti (izdavacka djelatnost Kulturnog centra Bar, učešće u žirijima literarnih konkursa, takmicenje recitatora).

Postignuti dobri rezultati, kako u domenu osnovne djelatnosti i javnih aktivnosti, tako i na planu maticne službe (strucni nadzor nad radom školskih biblioteka), svjedoce da ova Biblioteka ima veoma znacajnu ulogu u edukativnom i kulturnom životu, ne samo žitelja grada pod Rumijom, vec i šire.

www.scriptsell.net